เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ
กำหนดการพิธีปิดและมอบรางวัล
รูปภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
สถานที่แข่งขันแต่ละรายการกิจกรรม
รหัสคุมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
แบบประเมินโครงการ
บทกลอน รวม 4 จังหวัด
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
20 ธ.ค. 2564
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
รางวัลชนะเลิศ การทำหนังสั้น ปีการศึกษา 2564
วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 11:18 น.
แบบประเมินโครงการ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
"เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี บึงหนองนครธานี สร้างคนดีวิถีปริยัติ"
ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
วันอังคาร ที่ 07 ธันวาคม 2564 เวลา 11:46 น.
 

 
 
 
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 42
จำนวนทีม 686
จำนวนนักเรียน 788
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 686
จำนวนกรรมการ 129
ครู+นักเรียน 1,474
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,603
ประกาศผลแล้ว 40/40 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
สำนักเขต 8
เว็บทักษะวิชาการ เขต 7
เว็บทักษะวิชาการ เขต 9
เว็บทักษะวิชาการ เขต 10
เว็บทักษะวิชาการ เขต 11
เว็บทักษะวิชาการ เบญจภาคี
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 36
เมื่อวาน 818
สัปดาห์นี้ 854
สัปดาห์ที่แล้ว 8,199
เดือนนี้ 30,830
เดือนที่แล้ว 31,074
ปีนี้ 200,714
ทั้งหมด 388,960