หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
"เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี บึงหนองนครธานี สร้างคนดีวิถีปริยัติ"
ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

 

001 ภาษาไทย

1.  001 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 2.  002 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
3.  003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
5.  005 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 6.  006 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6
7.  066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 8.  067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1.  011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 2.  012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
3.  071 การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 4.  013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3
5.  014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  015 การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 2.  016 การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
3.  017 การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 4.  058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
5.  059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 6.  020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
7.  021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 8.  022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
9.  023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 2.  025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ

1.  026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 2.  027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
3.  052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 4.  028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3
5.  029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

007 การงานอาชีพ

1.  030 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 2.  032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3
3.  033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6

008 ภาษาต่างประเทศ

1.  034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 2.  035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
3.  036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 4.  037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
5.  038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 6.  039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.