หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ดร.สายันต์ ผงพิลา 17.415819482778854, 102.55569172267063 082-2291522
2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตร 17.11621613877048, 103.0165129170812 065-2925987
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นายอำนวย กุผาลัง 17.44378373644392, 102.8704657670156 082-1064530
4 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นางสาววันเพ็ญ บัวผัน 17.37173341823398, 102.83671746189236 087-8649384
5 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นางสาวรัศมี เลิศไทย 17.36095787662043, 102.7217296821176 087-8638758

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.