หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จังหวัดหนองคาย

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 36 8 25.81% 3 9.68% 2 6.45% 18 58.06% 31
2 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 39 6 15.38% 8 20.51% 2 5.13% 23 58.97% 39
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 27 5 20% 1 4% 2 8% 17 68% 25
4 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 31 4 13.79% 2 6.9% 3 10.34% 20 68.97% 29
5 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 19 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 12 66.67% 18
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 18 3 17.65% 6 35.29% 0 0% 8 47.06% 17
7 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 32 3 12% 3 12% 2 8% 17 68% 25
8 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 14 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 6 50% 12
9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 16 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 8 61.54% 13
10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 29 3 13.64% 1 4.55% 2 9.09% 16 72.73% 22
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 20 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 12 66.67% 18
12 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 14 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 10 71.43% 14
13 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 32 2 7.14% 5 17.86% 3 10.71% 18 64.29% 28
14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 18 2 12.5% 4 25% 1 6.25% 9 56.25% 16
15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 28 2 8% 3 12% 1 4% 19 76% 25
16 โรงเรียนวัดศิริมงคล 9 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
17 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 28 1 3.85% 3 11.54% 3 11.54% 19 73.08% 26
18 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 15 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 9 64.29% 14
19 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 22 1 5.56% 2 11.11% 4 22.22% 11 61.11% 18
20 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 13 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 10 76.92% 13
21 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 15 1 7.69% 0 0% 3 23.08% 9 69.23% 13
22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 18 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 13 86.67% 15
23 โรงเรียนวัดบูรพา 16 1 7.14% 0 0% 0 0% 13 92.86% 14
24 โรงเรียนวัดอัมพวัน 6 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 13 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
27 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 12 0 0% 1 10% 1 10% 8 80% 10
28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 18 0 0% 1 5.56% 0 0% 17 94.44% 18
29 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 14 0 0% 0 0% 4 30.77% 9 69.23% 13
30 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 14 0 0% 0 0% 1 9.09% 10 90.91% 11
31 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 21 0 0% 0 0% 0 0% 18 100% 18
32 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 16 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 14
33 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 9 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 7
34 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 7 0 0% 0 0% 0 0% 6 100% 6
35 โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 7 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
37 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
38 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
39 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
40 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 27 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.