หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 062 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 39 50 39
2 065 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 13 13 13
3 044 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 32 38 32
4 051 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 7 7 7
5 056 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 16 19 16
6 058 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 9 9 9
7 074 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 18 30 18
8 081 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 29 34 29
9 050 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น 3 3 3
10 057 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 28 28 28
11 054 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 18 18 18
12 073 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 13 14 13
13 064 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 18 20 18
14 077 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล 3 3 3
15 082 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ 1 1 1
16 071 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 27 34 27
17 055 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 16 16 16
18 052 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 18 18 18
19 080 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา 3 3 3
20 046 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 21 21 21
21 079 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 20 20 20
22 072 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 31 31 31
23 066 โรงเรียนวัดช้างเผือก 0 0 0
24 048 โรงเรียนวัดบูรพา 16 16 16
25 068 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 12 14 12
26 067 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 28 32 28
27 075 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 27 31 27
28 053 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส 3 3 3
29 043 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 22 22 22
30 083 โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน 0 0 0
31 047 โรงเรียนวัดศิริมงคล 9 9 9
32 069 โรงเรียนวัดอัมพวัน 6 11 6
33 061 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 32 32 32
34 084 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 14 21 14
35 063 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 36 47 36
36 049 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 15 23 15
37 070 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 19 31 19
38 042 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 14 14 14
39 060 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 14 14 14
40 059 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 14 14 14
41 045 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 15 17 15
42 076 โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 7 7 7
รวม 686 788 686
1474

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.