หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 001 1.100 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
2 002 1.100 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
3 003 1.200 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
4 004 1.200 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
5 005 1.300 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
6 006 1.300 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
7 066 1.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 067 1.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.