หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 015 4.100 การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]
2 016 4.200 การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]
3 017 4.300 การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]
4 058 4.400 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
5 059 4.400 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
6 020 4.500 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 021 4.500 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 022 4.600 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 023 4.600 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.