หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 026 6.100 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 027 6.200 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 052 6.300 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
4 028 6.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 029 6.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.