หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 034 8.100 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
2 035 8.100 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
3 036 8.200 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 037 8.200 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 038 8.300 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 039 8.300 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.