สรุปเหรียญรางวัล สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จังหวัดหนองคาย
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโกเสยเขต 8 3 2 18 13
2 บาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 6 8 2 23 16
3 พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 5 1 2 17 8
4 พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 4 2 3 20 9
5 วัดโพธิสมภาร 4 2 0 12 6
6 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 3 6 0 8 9
7 ประสาทคณานุกิจวิทยา 3 3 2 17 8
8 วัดเวฬุวันวิทยา 3 2 1 6 6
9 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 3 2 0 8 5
10 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 3 1 2 16 6
11 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 3 1 2 12 6
12 วัดโสมนัสสันตยาราม 3 1 0 10 4
13 วัดอุดมอินทราวาส 2 5 3 18 10
14 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 2 4 1 9 7
15 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 2 3 1 19 6
16 วัดศิริมงคล 2 0 0 3 2
17 วัดพระธาตุวิทยา 1 3 3 19 7
18 อุตตรทิศวิทยา 1 3 1 9 5
19 วัดศรีสะอาด 1 2 4 11 7
20 บาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1 1 1 10 3
21 วัดโคเขตตาราม 1 0 3 9 4
22 พระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1 0 1 13 2
23 วัดบูรพา 1 0 0 13 1
24 วัดอัมพวัน 1 0 0 4 1
25 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ 1 0 0 0 1
26 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 0 1 2 5 3
27 วัดพระธาตุบังพวน 0 1 1 8 2
28 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 0 1 0 17 1
29 ห้วยทรายวิทยา 0 0 4 9 4
30 สวัสดิ์วิทยา 0 0 1 10 1
31 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 0 0 0 18 0
32 พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 0 0 0 14 0
33 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 0 0 0 7 0
34 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 0 0 0 6 0
35 เหล่าแมดวิทยา 0 0 0 5 0
36 พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา 0 0 0 3 0
37 วัดมัชฌิมาวาส 0 0 0 2 0
38 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น 0 0 0 2 0
39 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล 0 0 0 2 0
40 วัดพระธาตุศรีมงคล 0 0 0 0 0
รวม 65 56 42 412 575