สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จังหวัดหนองคาย
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประสาทคณานุกิจวิทยา 6 1 5 12 3 3 2 17 8
2 วัดโกเสยเขต 5 1 1 7 8 3 2 18 13
3 วัดพระธาตุวิทยา 4 0 3 7 1 3 3 19 7
4 พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 3 2 1 6 4 2 3 20 9
5 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 3 1 3 7 3 6 0 8 9
6 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 2 2 3 7 3 2 0 8 5
7 วัดศรีสะอาด 2 2 1 5 1 2 4 11 7
8 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 2 0 1 3 3 1 2 16 6
9 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 2 0 1 3 3 1 2 12 6
10 วัดโสมนัสสันตยาราม 2 0 1 3 3 1 0 10 4
11 พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1 5 0 6 5 1 2 17 8
12 บาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1 4 3 8 6 8 2 23 16
13 วัดโพธิสมภาร 1 3 0 4 4 2 0 12 6
14 วัดเวฬุวันวิทยา 1 3 0 4 3 2 1 6 6
15 วัดศิริมงคล 1 3 0 4 2 0 0 3 2
16 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1 1 4 6 2 4 1 9 7
17 พระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1 1 1 3 1 0 1 13 2
18 วัดพระธาตุบังพวน 1 1 1 3 0 1 1 8 2
19 ห้วยทรายวิทยา 1 1 0 2 0 0 4 9 4
20 วัดอุดมอินทราวาส 0 2 4 6 2 5 3 18 10
21 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 0 2 2 4 2 3 1 19 6
22 อุตตรทิศวิทยา 0 1 2 3 1 3 1 9 5
23 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 0 1 1 2 0 1 2 5 3
24 บาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 0 1 0 1 1 1 1 10 3
25 พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 0 1 0 1 0 0 0 14 0
26 เหล่าแมดวิทยา 0 1 0 1 0 0 0 5 0
27 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 0 0 1 1 0 0 0 18 0
28 วัดมัชฌิมาวาส 0 0 1 1 0 0 0 2 0
29 วัดโคเขตตาราม 0 0 0 0 1 0 3 9 4
30 วัดบูรพา 0 0 0 0 1 0 0 13 1
31 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 1 0 0 4 1
32 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 17 1
34 สวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 10 1
35 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 0 0 0 0 0 0 0 7 0
36 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 0 0 0 0 0 0 0 6 0
37 พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
38 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40 วัดพระธาตุศรีมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 40 40 40 120 65 56 42 412 163